Sol·licitud per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercarderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Les tramitacions presencials han quedat suspeses fins que finalitzi l'estat d'alarma, per tant, s'han d'annexar al registre d'entrada genèric telemàtic

Darrera actualització: 31.03.2020 | 09:31